Pick Your Lagatos Username & Send, Receive Money Globally (English & Krèyol)

Send & receive money from your friends and family globally

Voye & resevwa lajan nan men zanmi ou yo ak fanmi globalman.

  1. To get started login to Lagatos and click your Avatar.
  2. Pou kòmanse konekte nan Lagatos epi klike sou Avatar ou.

image

2. Next click "Show QR Code."

Klike sou "Montre QR Code."

image

3. Choose your Lagatos username.

Chwazi non itilizatè Lagatos ou a.

image

4. You'll now have a Lagatos username to share with other Lagatos users to receive instant money globally.

Ou pral kounye a gen yon non itilizatè Lagatos yo pataje avèk lòt itilizatè Lagatos yo resevwa lajan enstantane globalman.

image